طرح هبه

موقع خانه تکانی ،موقع اسباب کشی وسایل و لوازمی برخورد می کنید که مازاد یا بلا استفاده هستند،کودکتان بزرگ شده است ولوازم او مازاد هستند .

اینجور مواقع چیکار میکنید؟

هبه چیست؟

یعنی بخشش،یعنی شخصی چیزی از مال خود را به طور مجانی وبدون عوض به دیگری ببخشد.اگر لوازم اضافی و مازاد قابل استفاده در خانه یا محل کار داریم ،لوازمی مثل مبلمان،لوازم برقی....

میتوانیم به کسی ببخشیم تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

این کار نوعی مشارکت معنوی است که در واقع کمک کرده ایم تا لوازم بلا استفاده مجدد استفاده شود.